CZŁONEK ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH

  93
  • Stanowiska kierownicze
  • Łódź
  • Opublikowane 4 tygodnie temu

  REDAN

  Cele stanowiska:

  • Zarządzanie procesem operacyjnym i parametrami sprzedaży we wszystkich kanałach dystrybucji Top Secret (sieć tradycyjna w Polsce i za granicą, oparta głównie na modelu franczyzowym, e-commerce, sprzedaż hurtowa na rynkach zagranicznych) zgodnie z opracowaną strategią operacyjną, spójną z polityką firmy
  • Kształtowanie i wdrożenie strategii rozwoju rynków i kanałów dystrybucji oraz kształtowanie i wdrożenie strategii sprzedaży zgodnie ze strategią ogólną i planem biznesowym spółki
  • Rozbudowa i rozwój sieci sprzedaży dla wszystkich marek, rynków i kanałów dystrybucji, kształtowanie i wdrożenie strategii operacyjnej, nadzór nad przebiegiem procesu realizacji sprzedaży, poszukiwanie nowych możliwości zwiększenia sprzedaży, kształtowanie optymalnych metod sprzedaży, dostosowanych do rynków i kanałów dystrybucji oraz wartości marek, realizacja planów sprzedaży przy zachowaniu planowanego poziomu rentowności, zarządzanie modelem sprzedaży
  • Kreowanie bieżącej polityki finansowej, kadrowej i organizacyjnej firmy wspierającej wzrost przychodów i jej wartości

  Odpowiedzialność za:

  • Projekt, sformułowanie i wdrożenie strategii rozwoju rynków i kanałów dystrybucji zgodnie z planem strategicznym, w tym projekt, adaptację i wdrożenie modeli POS dla poszczególnych marek i kanałów dystrybucji
  • Utrzymanie ciągłości funkcjonowania kanałów dystrybucji
  • Realizację planów wyników wszystkich kanałów dystrybucji (planu sprzedaży, marży i kosztów)
  • Utrzymanie planowanego poziomu rentowności poszczególnych kanałów dystrybucji

  Do obowiązków będzie należało:

  • Analiza, planowanie oraz realizacja wielkości i wartości sprzedaży oraz wartości zysku w podległych   kanałach dystrybucji (sprzedaż, marża, EBIT)
  • Budowanie efektywnych struktur sprzedaży oraz tworzenie i wdrażanie procedur handlowych i organizacyjnych
  • Zarządzanie siecią sprzedaży zgodnie z modelem biznesowym i standardami firmy
  • Tworzenie, weryfikacja, aktualizacja oraz stała kontrola procedur i standardów funkcjonowania sieci sprzedaży, której celem jest stałe podnoszenie sprawności sprzedaży
  • Zapewnienie zasobów kadrowych i kompetencyjnych w podległych jednostkach
  • Planowanie, stała kontrola i analiza budżetu podległych jednostek
  • Bieżąca analiza rynku i sytuacji makroekonomicznej, monitorowanie działań konkurencji i inicjowanie działań korygujących dotyczących ryzyk w realizacji strategicznych planów spółki
  • Opracowywanie wytycznych do planów strategicznego rozwoju spółki
  • Udział w pracach nad kluczowymi projektami firmy wspólnie z pozostałymi Członkami Zarządu

  Wymagania i kompetencje zawodowe:

  • Kilkuletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji menadżerskich, zarządczych w firmie o profilu handlowym (preferowane kilka lat na stanowisku dyrektora w firmie detalicznej)
  • Znajomość rynku detalicznego, kanałów dystrybucji, konkurencji (preferowane w branży fashion)
  • Dogłębna znajomość procesu operacyjnego i procesu sprzedaży
  • Znajomość narzędzi zarządzania procesem operacyjnym i sprzedaży takimi jak analizy finansowe, raporty sprzedażowe, analizy i badania rynkowe/marketingowe
  • Doświadczenie w procesie planowania strategicznego
  • Doświadczenie w procesie operacjonalizacji celów i planów strategicznych
  • Wykształcenie wyższe
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie business

  Umiejętności:

  • Bardzo wysoko rozwinięte zdolności analitycznego myślenia, pracy koncepcyjnej i strategicznej, umiejętność planowania i przewidywania,
  • Warsztat menadżerski na poziomie zarządzania zespołami, potwierdzony sukcesami w realizacji wyników i zadań menadżerskich
  • Sprawność  podejmowania decyzji w zmieniającym się środowisku rynkowym i biznesowym
  • Wysoki poziom samodzielności i silna orientacja na wyniki
  • Doskonałe zdolności porozumiewania się i realizacji celów poprzez pracę z ludźmi

  Aby ubiegać się o pracę wyślij nam informacje o sobie na praca@fashionbiznes.pl

  Skorzystaj z webmaila: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

  PODZIEL SIĘ